03 Carly Glovinski

Bill Thompson
Marsh, 2012
Urethane on polyurethane block
38 x 31 x 6"